Informace pro uchazeče o studium – přijímací řízení, den otevřených dveří

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na Gymnáziu Chomutov,

kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 jsou zveřejněna v samostatném materiálu (rubrika „Přijímací řízení“).

Zde jsou shrnuta nejpodstatnější fakta:

Součástí přijímacího řízení do obou oborů studia (šestiletého i čtyřletého) budou písemné testy z matematiky a českého jazyka, které připraví a vyhodnotí společnost CERMAT. Pořadí uchazečů bude dáno součtem získaných bodů z obou testů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí vysvědčení z pololetí školního roku 2020/2021. Do přihlášky ke studiu, kterou vám pomůže vyplnit vaše základní škola, je proto potřebné doplnit toto vysvědčení včetně hodnocení chování. Přihlášku doručte do sekretariátu gymnázia nejpozději do 1.3. 2021. Termíny přijímacích zkoušek: 12. a 13.4. 2021 (čtyřleté studium), 14. a 15.4. (šestileté studium).

Den otevřených dveří plánovaný na 2. února je zrušen. Náhradou se ve středu 17.2. od 18 do 20:00 hodin uskuteční videochat, kde se budete moci dozvědět vše potřebné o našem gymnáziu z úst ředitele školy a jeho zástupců – klikněte na link Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Další možností je domluva na individuální návštěvě školy dne 18.2. 2021 mezi 8:00 a 16:00 hod, kdy se vám bude věnovat osobně člen vedení školy – provede vás školou a předá potřebné informace. Návštěvu domluvíte telefonicky na čísle 474 624 140 – dle možností vám bude přidělen konkrétní čas návštěvy (počítejte s časovou dotací 20 – 30 minut).

Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401