Informace pro maturanty – časový harmonogram závěru studia

Přinášíme zjednodušený přehled nejdůležitějších termínů důležitých pro závěr studia maturantů ve školním roce 2020/2021. Je zpracován na základě dokumentu "Opatření obecné povahy", vydaného MŠMT dne 15.3. 2021. Bližší informace získají maturanti prostřednictvím svých třídních učitelů.

 

31.3. Ukončení výuky dle stávajícího rozvrhu v plném rozsahu.

6.4. - 30.4. Individuální rozvrh (pouze maturitní předměty a semináře k nim se vztahující                                              + dobrovolně zvolené předměty).

28.4. Uzavření klasifikace za II. pololetí.     

30.4. Poslední zvonění maturitních tříd; poslední termín pro odevzdání seznamu literárních děl z ČJ; odevzdání písemného prohlášení o úmyslu konat ústní maturitní zkoušku z ČJ  nebo CJ (po tomto termínu již nebude možné se ke zkouškám přihlásit).

3. – 14.5. Dobrovolné konzultace maturantů v maturitních předmětech   (dle původního           rozvrhu).

17.5. – 21.5. Volno pro maturanty – domácí příprava na maturitní zkoušky.

24.5. – 26.5. Didaktické testy společné části MZ.   

1.6. - 4.6. Ústní maturitní zkoušky 4.A a 6.F.

7.6. – 11.6. Ústní maturitní zkoušky 4.B a 4.C.

7.-9.7. Náhradní termín pro konání DT společné části MZ (pro studenty, kteří se z důvodu  (pro studenty, kteří se z důvodu onemocnění Covid 19 či karantény nemohli zúčastnit řádného termínu; spádová škola konání zkoušek bude upřesněna).         

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401