Oznámení o konání voleb do Školské rady Gymnázia, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.

   Vzhledem ke končícímu funkčnímu období současné Školské rady Gymnázia, Chomutov, Mostecká 3000, p.o. vypisuji tímto volby dvou členů Školské rady volené za zákonné zástupce nezletilých žáků školy a za zletilé žáky školy.

   První kolo volby se uskuteční formou navrhování kandidátů prostřednictvím mailové komunikace. Své návrhy kandidátů posílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 10. června 2021. Navržený kandidát musí písemnou formou s kandidaturou souhlasit. Kandidáty lze navrhnout i ústně – osobně v kanceláři školy. Seznam navržených kandidátů bude zveřejněn 10.6. 2021 na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole.  

   Druhé kolo voleb proběhne dne 24.6. 2021 od 7:00 do 16:15 hod v kanceláři školy. Zvítězí dva první kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, kteří obdrželi minimálně 10% hlasů oprávněných voličů. Volba proběhne formou zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku, maximálně bude možné zakroužkovat dva kandidáty. Volební lístky se jmény všech kandidátů budou k dispozici po celou dobu volby v kanceláři školy.

   Zároveň vypisuji volby dvou členů Školské rady Gymnázia, Chomutov, Mostecká 3000, p.o., volených za pedagogické pracovníky školy. 

   První kolo volby se uskuteční formou navrhování kandidátů dne 11.6. 2021 ve 12:00 hod na organizační poradě pedagogického sboru školy. Navržený kandidát musí písemnou formou s kandidaturou souhlasit. Seznam navržených kandidátů bude zveřejněn ve sborovně školy.

   Druhé kolo volby proběhne na pedagogické radě dne 28.6. 2021 od 13:30 hod ve sborovně školy. Volba proběhne formou zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku, maximálně bude možné zakroužkovat dva kandidáty. Zvítězí dva první kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, kteří obdrželi minimálně 10% hlasů všech oprávněných voličů.

27.5. 2021                                                                                             Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401