Jméno Pozice Telefon
Mgr. Jaroslav Zahrádka Ředitel +420474620546
Mgr. Petr Moule Zástupce ředitele +420474624531
PhDr. Eva Fučilová Zástupce ředitele +420474620565
Iveta Huňáčková Sekretářka +420474624140
Ing. Oksana Zetková Ekonomka +420474624140 / 44
Jiří Slabyhoud Správce budovy +420474624140 /23
Mgr. Veronika Borovičková ZSV, Čj +420474624140 /34
Mgr. Miroslava Cenková Nj, Rj +420474624140 / 41
Ing. Mirjam Civínová Fy +420474624140 / 53
Mgr. Daniela Čapounová Bi, Ch +420474624140 / 34
Mgr. Matěj Dvořák Tv +420474624140 / 21
Mgr. Radka Fuchsová Aj, Čj +420474624140 / 36
Mgr. Marie Hánová HV, Sbor +420474624140 / 32
Mgr. Ivana Hlavová Aj, Rj, ZSV +420474624140 / 36
RNDr. Lenka Hráčková Bi, Ch +420474624140 / 34
Mgr. Jana Hyjánková TV +420474624140 / 21
Mgr. Iva Chabrová M, Ch +420474624140 / 49
Mgr. Martina Chalupová Nj, VV +420474624140 / 41
Mgr. Marcela Jelínková VV, Rj +420474624140 / 52
Mgr. Martin Jiřiště Fy, IKT +420474624140 / 54

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401