Kroužky v projektu IKAP B

Gymnázium Chomutov se účastní realizace části projektu Ústeckého kraje s názvem Implementace Krajského Akčního Plánu 1 Ústeckého kraje (IKAP B). Chcete být u toho?

Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. zdroj

A co to znamená v praxi? Mimo jiné to, že se na gymnáziu konají v rámci tohoto projektu kroužky - biologický, fyzikální a chemický. Kdokoliv ze žáků základních škol našeho regionu se může po dohodě s konkrétním vyučujícím účastnit nebo se prostě jen přijít podívat. A kdy?

CHEMICKÝ kroužek se koná v níže uvedených dnech v době od 15:30 do 17:00.
Předpokládané termíny jsou: 15.03.2018, 22.03.2018, 05.04.2018, 19.04.2018, 03.05.2018, 17.05.2018, 24.05.2018, 07.06.2018, 21.06.2018.

FYZIKÁLNÍ kroužek se koná každé úterý od 13:15 do 14:00. Po dohodě se termín může změnit.

BIOLOGICKÝ kroužek se koná v níže uvedených dnech v době od 14:00 do 15:30.
Předpokládané termíny jsou: 27.02.2018, 20.03.2018, 27.03.2018, 10.04.2018, 24.04.2018, 15.05.2018, 29.05.2018, 12.06.2018, 26.06.2018.

V případě potřeby nás kontaktujte:
Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy
Mgr. Kateřina Kafková  - kroužek chemický a biologický
Mgr. Petr Koritina - kroužek fyzikální

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401