Rada studentů

Rada studentů je žákovský samosprávný orgán našeho gymnázia, pomocí něhož mají žáci možnost vyjadřovat se k organizačním záležitostem školy a komunikovat s vedením gymnázia prostřednictvím volených zástupců tříd.

Rada studentů má na našem gymnáziu již dlouholetou tradici. Zástupci tříd se pravidelně scházejí na schůzkách, které se konají jednou měsíčně. Zde projednávají návrhy a podněty studentů, případně je dále podstupují vedení školy. Zároveň na schůzkách Rady studentů ředitel informuje členy o novinkách, změnách či projektech, na kterých vedení školy pracuje. Členové Rady mají povinnost dále informovat vždy svou třídu o průběhu schůze.

Cílem Rady studentů je především vytvořit ve škole co nejpříjemnější prostředí pro studenty tak, aby se jejich studium stalo co nejefektivnější.

Máte-li podmět, připomínku či názor týkající se gymnázia a chcete se s námi o něj podělit, využijte našeho dotazníku. Vše se tím urychlí. Pokud od nás chcete dostat přímou odpověď, zanechte prosím svoji emailovou adresu.

Za Radu studentů Zuzana Bechyňová (4.F) - předsedkyně

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401