Členský příspěvek SPG

Členský příspěvek SPG CV: 400 Kč

Číslo účtu: 107-5544640287/0100 KB

VS: 0012020 (1.A)

      0022020 (1.B)

      0032020 (1.C)

      0042020 (1.F)

      0212020 (2.A)

      0222020 (2.B)

      0232020 (2.C)

      0242020 (2.F)

      0312020 (3.A)

      0322020 (3.B)

      0332020 (3.C)

      0342020 (3.F)

      0412020 (4.A)

      0422020 (4.B)

      0432020 (4.C)

      0442020 (4.F)

      0542020 (5.F)

      0642020 (6.F)

Popis pro příjemce: členský příspěvek příjmení žáka

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401