Lásky jedné plavovlásky - KMD

Jistě, spousta lidí zastává názor, že sobota, jež není strávená lenošením, není sobotou pořádnou. O Klubu mladého diváka toto ovšem neplatí, a tak 1.12. v jednu hodinu jsme vyjeli do Prahy, kde je čekalo první divadelní představení ve školním a zároveň poslední v kalendářním roce. Konalo se v Divadle v Dlouhé, představení Lásky jednej plavovlásky přijel zahrát soubor z divadla Astorka Korzo ´90 až z Bratislavy.

Praktická biologie - hadi

Důkazem různorodosti zájmů našich studentů je žák 6. F Jiří Ferenczei. Herpetologii se věnuje již 15 let. Poslední laboratorní cvičení žáků druhých ročníků obohatil přednáškou o hadech. První hodinu se věnoval teorii, kde se zaměřil především na zajímavá fakta. Popsal stavbu hadího těla a naučil nás rozeznat některé jedovaté druhy. Obdivuhodné bylo, že čerpal pouze ze svých znalostí.

Křížem krážem poezií

K tradičnímu Týdnu poezie se Chomutovské gymnázium přihlásilo i v tomto roce. Vedle obvyklých aktivit přibyla jedna nová. Studenti předmaturitních ročníků, kteří navštěvují seminář českého jazyka a literatury, připravili ve spolupráci se Střediskem knihovnických a kulturních služeb (SKKS) akci pro žáky 1. a 2. ročníku víceletého studia. Nazvali ji Křížem krážem poezií. A jak to všechno dopadlo? Přečtěte si sami.

Workshop s pamětníkem

V pátek 2. 11. a v sobotu 3. 11. jsme měli možnost zúčastnit se workshopu „ORAL HISTORY", tedy orální historie, který pro nás připravila organizace JUKON, mládežnická a kulturní organizace německé menšiny u nás, ve spolupráci se známou novinářkou časopisu RESPEKT Lucií Kavanovou – Römer. Tyto dva skvělé projektové dny, které nám přinesly hodně praktických znalostí do života, jsme si náramně užili.

ŠKOLNÍ PARALYMPIJSKÝ DEN NA GYMNÁZIU

Ve středu 7. listopadu 2018 se na našem gymnáziu uskutečnil Školní paralympijský den, který je organizován v rámci projektu KLIKO. Šest instruktorů dorazilo z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc a z Katedry tělesné výchovy a sportu UJEP.

Tradice – Evoluce – Preciznost

Tato tři slova vystihují to, co jsme mohli vidět při exkurzi v Mladé Boleslavi.

V pondělí 5.11. jsme nahlédli do zákulisí výrobního závodu společnosti Škoda Auto a.s. Po úvodním filmu v muzejním kině nás průvodkyně provedla muzeem.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401