Comodo a Hudební konference pro 3. tisíciletí

Chomutovský sbor Comodo byl v pátek 5. dubna pozván do Ústí nad Labem, kde Pedagogická fakulta UJEP se Společností pro hudební výchovu organizovaly Konferenci hudební výchovy pro 3. tisíciletí.

Matematický KLOKAN

Klokana asi není třeba představovat. Jak jsme v něm dopadli v okrese letos? Na gymnáziu máme studenty pro kategorii Kadet, Junior a Student. A v každé z nich máme alespoň dvě místa!

A ještě jedna olympiáda…………., tentokrát geologická!

8. dubna se konalo krajské kolo přírodovědné olympiády – geologické. Soutěž proběhla po korespondenčním školním a okresním kole v budově muzea v Ústí nad Labem. Poprvé se této soutěže zúčastnili i žáci našeho Gymnázia ze třídy 2. F.

Olympiády - matematická, chemická

V uplynulém měsíci se konala krajská kola hned dvou přírodovědných olympiád - matematické a chemické. Dne 19. března 2019 se na krajském úřadě v Ústí nad Labem konalo krajské kolo Matematické olympiády, kterého se zúčastnili i studenti našeho Gymnázia.

Nejlepší v Puškinově památníku

Ve středu 3. dubna se naši studenti zúčastnili 53. ročníku soutěže Ars poetica - Puškinův památník. Soutěžili v kategorii zpěv a kolektivní vystoupení. V obou kategoriích zvítězili.

Mezinárodní soutěž Náboj

V pátek 22. března se v brzkých hodinách sešla skupina několika chytrých hlav z Gymnázia Chomutov. A nebylo to jen tak! Všichni společně čekali na autobus, aby je odvezl na autobusové nádraží Florenc v Praze.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401