Studenti gymnázia na operačním sále

nemocnice-2012Ve čtvrtek dne 4. 12. loňského roku dostali studenti biologického semináře chomutovského gymnázia jedinečnou příležitost. V doprovodu pedagogů jsme společně navštívili některá oddělení místní nemocnice, vyslechli si poutavé přednášky lékařů či zdravotních sester a dokonce si na vlastní kůži vyzkoušeli atmosféru skutečného operačního sálu.

Vše začalo kolem osmé hodiny ranní v zasedací místnosti, kde jsme obdrželi potřebné pokyny od Bc. Zdenky Soukupové, která pro nás celou akci ochotně zorganizovala, za což jí jistě patří velký dík. Vzhledem k vysoké účasti bylo nutné, abychom se rozdělili do několika menších skupin, z nichž každá zamířila na konkrétní oddělení.

Hned na počátku se pět vybraných studentů pod vedením Mgr. Heleny Osvaldové vypravilo vstříc nejočekávanějšímu zážitku celé exkurze. Navlékli jsme slušivé oblečky, vyfasovali roušky a hurá na sál. Ujali se nás MUDr. Petr Zapletal a staniční sestra Drahozalová, kteří nám nejdříve zodpověděli pár zvídavých dotazů a poskytli informace o „běžném“ provozu i některých operačních zákrocích. Dostalo se nám do rukou několik speciálních nástrojů, k naší nemalé radosti jsme se naučili vázat chirurgický uzel a dokonce dostali šanci odoperovat vlastního pacienta! Tedy prázdnou krabici od bot, která by naše nadšení jistě nesdílela.

Vrcholem naší návštěvy však byla možnost sledovat skutečného odborníka při laparoskopickém odstraňování žlučníku. Při této operaci se nástroje dostávají do břišní dutiny pouze malými otvory. Zákrok se provádí pomocí optiky a monitoru, na kterém chirurg sleduje vnitřní orgány. I my jsme tedy do detailu zhlédli celý průběh operace, což v nás (tedy v laicích) zanechalo nejen hluboké pocity, ale i spoustu nových a zajímavých informací.

Pro ostatní skupiny byl mezitím také připraven bohatý program. Navštívili oddělení neurologie, chirurgie a také oddělení interní.  Největší úspěch však bezpochyby sklidilo oddělení gynekologie a čerstvě narozená miminka.

Ačkoli se při pohybu po nemocnici a hlavně po sále leckomu zamotala hlava, byl to den, který díky novým poznatkům zasáhl do života každému, kdo se zúčastnil. V těch, kteří chtěli být doktory, tento zájem jen posílil a v jiných naopak vznikl.

Za to děkujeme všem pracovníkům nemocnice, kteří nás provázeli, tedy panu primáři MUDr. Zemanovi a MUDr. Pondělíčkovi z gynekologického oddělení, vrchní sestře Kindlové z oddělení chirurgie, staniční sestře Plívové z oddělení interního, dále pak vrchní sestře Duškové z neurologie, MUDr. Zapletalovi a staniční sestře Drahozalové. Všichni odvedli skvělou práci a předali nám zajímavé podněty k zamyšlení. Děkujeme také pacientům, kteří svolili, abychom se mohli podívat na průběh jejich operace. Největší dík ale patří Bc. Zdeňce Soukupové, která nám podobné exkurze už několik let pořádá a nejinak tomu bylo i letos.

Upřímně doufáme, že se nám podobná možnost naskytne i v příštím roce a těšíme se na další shledání.

Tereza Vránová a Jirka Danko

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401