Aklimatizační kurzy prvních ročníků

aklimatizacni-kurz-2012-smallVe dnech 14.-16.9. 2012 se vydala 1.C spolu s 1.F na aklimatizační kurz. Naším cílem byl krásný areál ranče U Matěje, na který jsme šli od Povodí Ohře z Chomutova pěšky. Ubytovaní jsme byli v penzionu ranče,  někteří  odvážní chlapci z naší třídy spali ve srubu vedle budovy, kde jim dávali ovce dobrou noc. Během celého kurzu jsme se stravovali v restauraci, která je součástí penzionu. Většinu sportovních aktivit  jsme absolvovali v krásné sportovní hale ranče.

Cílem našeho pobytu bylo stmelení kolektivu  v obou třídách,  kterému napomáhali  především třídní učitelé našich dvou tříd, Mgr. Jan Pravda a PaedDr. Jan Micka, dále pak pan ředitel  gymnázia  a Mgr. Marcela Zahrádková.

 Po celý pobyt jsme se zúčastňovali různých sportovních aktivit a přednášek, které nám, jak doufáme,  napomohou k lepšímu  zvládnutí změny související s přechodem ze základní školy na gymnázium. Také nás přijely navštívit zaměstnankyně Pedagogicko psychologické poradny Chomutov, se kterými jsme strávili odpoledne plné her a zajímavých úkolů.

Všichni jsme si pobyt užili bez problémů a ani nedošlo k žádnému vážnému úrazu. Stejný program absolvovaly týden před námi  i třídy 1.A a 1.B s třídními učiteli Mgr. Danou Maljukovou a Mgr. Monikou Šléglovou, vedoucím kurzu byla Mgr. Jana Hyjánková.

Děkujeme profesorům i PPP Chomutov za krásný program a přejeme budoucím prvákům, aby si aklimatizační kurz užili stejně jako my!

Anna Marie Bryndová, třída 1.C

Tento projekt byl z části financován z dotačního programu Ústeckého kraje „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012“.

logo-uk

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401