Gymnázium na KDF MFF UK

Ve středu 22. 11. 2017 se třídy 6.F, 5.F, 4.A a 4.C zúčastnily frontálních experimentů předváděných Katedrou didaktiky fyziky MFF v Praze Holešovicích. Tématem bylo ionizující záření a vše, co s ním souvisí.

Lektorka RNDr. Zdeňka Koupilová si na to přinesla moc pěknou pomůcku, pomocí které graficky zobrazovala druhy a množství ionizujících částic ať již přírodních nebo těch, jejichž zdrojem byl umělý zářič. Radioaktivita okolního prachu a areosolů, které se vyskytují v ovzduší asi leckoho překvapila. Prach ze země byl z tohoto pohledu "čistý".

"Je třeba větrat. Uklízet nemusíte." To jsou zřejmě informace, které utkvěly v paměti všem posluchačům. Z pohledu radioaktivního záření to tak prostě je.

A ohlasy studentů jsou opravdu velmi pozitivní :-).

Více o pokusech pro SŠ konaných KDF MFF UK: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/ss_pokusy/ss_pokusy_info.php.

Petr Koritina

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401