Naši studenti na semináři orální historie

V pátek 1. 12. se v ulici Na Bělidle ve Středisku setkávání kulturního svazu Němců konala úvodní hodina k semináři na téma Oral History. Vzhledem k maturitnímu plesu 4. C, který byl ten večer, to byla necelá hodina zaměřená na seznámení s projektem,...

...ale také s ostatními účastníky workshopu. Seznámili jsme se především s Lucií Kavanovou, redaktorkou časopisu Respekt, která vedla následný víkendový seminář.

V sobotu přišla na řadu nejprve část, ve které jsme byli obeznámeni se základy interview a metody orální historie. Byl zde také prostor pro diskuzi, ať o konfliktech v muslimských zemích nebo o správném způsobu pokládání nepříjemných otázek. Sami jsme pak rozebírali některé starší rozhovory a časosběrné dokumenty, které jsou také formou orální historie. Po obědě v restauraci Republika jsme se připravovali na rozhovor s paní Emmou Laubrovou, která vede Svaz Němců v Chomutově a která sama zažila odsun Němců po druhé světové válce. Připravovali jsme společně témata, o kterých bychom s ní chtěli v neděli mluvit. V neděli pak proběhla asi nejzajímavější část semináře – na základě sobotní přípravy jsme si sami vyzkoušeli, jak se takový rozhovor s pamětníkem nějaké události provádí. Vše bylo samozřejmě natáčeno a zaznamenáno.

Nedělní části workshopu jsem se bohužel zúčastnit nemohla, ale i tak pro mě byl tento víkend velmi přínosný, protože jsem dostala možnost vidět svět očima novináře. Dozvěděla jsem se spoustu věcí, které jsem předtím nevěděla, a to jak ze samotného semináře, tak z diskuzí. Proto doufám, že tyto workshopy budou probíhat i nadále a paní Kavanová bude předávat své znalosti dál.

Adéla Reissová

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401