Krajské kolo olympiády z českého jazyka

Dne 5. 4. 2018 proběhlo v Ústí nad Labem krajské kolo olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnili studenti středních škol z Ústeckého kraje, kteří postoupili z okresních kol. Svoji kreativitu mohli využít ve slohové práci na téma Jako na kolotoči.

Naopak v didaktickém testu studenti uplatnili spíše obecné znalosti, schopnost logického úsudku a odvozování. Úkoly byly náročné, přesto je všichni zdárně dokončili a byli podle zásluhy ohodnoceni.

Z 21 účastníků krajského kola obsadila 3. místo Magdalena Dočkalová, studentka našeho gymnázia, a získala tak šanci na postup do celostátního kola.

Gratulujeme k úspěchu.

                                                                                                            Ilona Micková

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401