Práce 2.A na projektu Podílej se

Už od listopadu naše třída 2.A pracovala v rámci projektu Podílej se na návrhu upravení okolí Filipových rybníků. Psali jsme dokument, kreslili návrhy, jednali s technickými službami a vyzkoušeli si, jaké je to vypracovávat skutečný projekt a posléze jsme tento projekt dokonce prezentovali na magistrátu před městskou radou.

Věnovali jsme všemu opravdu mnoho práce, a právě proto bychom vás, jako občany Chomutova, rádi požádali, abyste navštívili stránku http://par.agora-ce.cz/anketa/146 a věnovali pár minut odeslání hlasu našemu projektu. Více informací si o něm můžete přečíst v popisku, kde jsou ve zkrácené verzi vypsány důležité body našeho návrhu a nebo pod tímto odstavcem. Předem moc děkujeme!

Filipovy rybníky jsme si vybrali, protože jde o velmi krásnou, leč zanedbanou lokalitu. Oba rybníky se nacházejí na kraji města, bezprostředně za rozsáhlou obytnou zónou. Tato lokalita je hojně využívaná cyklisty, pejskaři, chodci, ale i žáky nedalekých škol. Je tedy velká škoda, že se nikde v jejich okolí nenachází ani místo k sezení, ani koše, a za blátivých ročních období ani cesta. V lese za rybníky, kvůli chybějícím košům, stále dokola vzniká černá skládka, která se drží na uzdě jen díky ochotě žáků a učitelek základní školy Kadaňské, kteří ji každý rok chodí uklízet. Lavičky, odpadkové koše, štěrková cesta a zajištění pravidelného čištění této skládky byly tedy, spolu s údržbou dřevin a trávy v okolí rybníku, stěžejními body projektu.

K rybníkům bychom rozmístili 5 laviček a 3 koše. S technickými službami jsme se domlouvali i na údržbě okolí a pravidelném vysypáváním štěrkové cesty. Pracovníci z odbor životního prostředí, se kterým jsme se bavili o možném odklízení černé skládky také souhlasili, a s radostí podpořili přidání košů, o které se prý v minulosti sami snažili.

Považuji také za vhodné vyjádřit díky těm, kteří si na tomto projektu odpracovali nejvíc:
Tereze Švecové za návrhy laviček a košů, Natálii Horsákové a Kláře Bělouškové za docházení na schůze projektu Podílej se, Alešovi Melzerovi za spolupráci na psaní dokumentu a pomáhání s domlouváním se s OŽP a koordinátory projektu. A samozřejmě všem ostatním žákům třídy 2.A, díky kterým se náš nápad vůbec zrodil.

Kateřina Knoblochová, 2.A

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401