Okresní kolo Pythagoriády

V pondělí 28. května se čtyři žáci z 1.F zúčastnili okresního kola Pythagoriády pro osmé ročníky základních škol a byli úspěšní. Obsadili následující místa: Jan Petr byl na prvním místě, Denisa Cédlová na druhém, na třetím místě se umístil Jiří Vavřík a Libor Sýkora na pátém.

Tři z nich byli úspěšnými řešiteli a byli oceněni knižními poukázkami. Můžeme tedy říci že Gymnázium obsadilo všechna výherní místa a že nás žáci 1.F opět vzorně reprezentovali v soutěži tohoto charakteru.

Jiří Vavřík, 1.F

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401