"Cyklisťák" 2018 - 2.C, 4.F

Tak, první letošní "cyklisťák" je za námi! A jak bylo?

Vyrazili jsme po vlastní ose z Hlavního nádraží směr Chvojkovský mlýn. Většina cesty vedla po polních cestách, sem tam silnička.

Poobědvali jsme v Podbořanech a po čtvrté odpolední jsme dorazili poklidným tempem do cíle. Večer se studenti rozdělili do družstev podle výkonnosti a od pondělí jezdili  v nich.

A kam? První družstvo jezdilo delší trasy, vidělo zámek Nečtiny, Manětín, Chyši a jako třešínku na dortu si ve čtvrtek naservírovalo Křivoklát.

Ostatní družstva sice neviděla ta nejvzdálenější místa, ale vedle Manětína či Chyše byla na všem známé zřícenině hradu Krakovec. Znáte přece film Ať žijí duchové! Tam se natáčel. Z Krakovce jsme se vraceli zpět údolím říčky Javornice, kde se projíždí brody. Nohy jsme si namočili všichni, létat jsme ani nechtěli.

Ve středu šla cyklistika stranou a věnovali jsme se sportovním hrám, vyhlášení výsledků jsme si poslechli poslední večer.

-

Na cestu domů jsme se těšili i netěšili zároveň. Cíl byl skvělý, ale ten proces jeho dosažení, zase šlápnout do pedálů! Vyrazili jsme v půl desáté a v půl druhé jsme byli už všichni zpět.

Pochvala patří jak těm, kdo stojí za organizací šest dnů trvajícího kurzu, tak někomu, kdo zařídil dokonalé počasí. Především ale patří všem studentům a studentkám, kteří se zakousli a odevzdali co mohli. A že to nebylo někdy úplně lehké, to vám mohou říci sami. Nebo si počkejte, v neděli odjela druhá parta :-).

facebook: den první, den druhý, den třetí, den čtvrtý, den pátý, den poslední - návrat

pk

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401