Adaptační kurz

V den, kdy jsme odjížděli, měli všichni smíšené pocity. Parta neznámých lidí se zúčastnila adaptačního kurzu. Noví lidé, nové prostředí, nová pravidla.

Každého určitě napadlo, zda do té třídy zapadne. Na tyto myšlenky, ale moc času nebylo. Ve středu 5.9. 2018 jsme se vydali vstříc pobytu na Klínech.

Po vystoupení z autobusu nás ,,potěšila" zpráva o túře na uvítanou. Z kopce, do kopce, doleva, doprava. Všem pomalu docházely síly, cíl jsme ale neminuli.

S vypětím posledních sil jsme dorazili zpět do penzionu. Po večeři a přednáškách nás čekaly stmelovací hry. Zjistili jsme o sobě hodně věcí a zapamatovali si všechna jména. Po těchto aktivitách jsme se nechali unést do říše snů.

Následující den si nás vzaly na starost psycholožky s již připraveným programem. Všechny nás to bavilo a opět jsme se o sobě dozvěděli mnoho nového. Odpoledne nás neminuly fyzicky náročné aktivity, které všechny viditelně unavily. Pak jsme absolvovali další stmelovací hry a poslední aktivitou tohoto pobytu byla" hra na důvěru".
Ty tři dny utekly jako voda a nikomu se nechtělo domů.

Zuzana Hrstková (1.C)

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401