Prvorepubliková tančírna

Chomutovské divadlo

19.10. v 19 hod.

Gymnázium Chomutov pořádá v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky v chomutovském divadle tančírnu pro širokou veřejnost.

Přijďte se společně s námi přenést do časů dávno minulých, zatančit si a pobavit se. Doprovodný program je v režii studentů našeho gymnázia.

Vstup v dobovém oblečení vítán.

Rezervace lístků na tel. 474 624 140, prodej od 3.10. v kanceláři školy.

Prvorepubliková tančírna je součástí projektového dne První republika. Dopolední část je určena pro žáky základních škol, pro které připravili studenti kulturně vzdělávací program. Celá akce se koná za finanční podpory Statutárního města Chomutov, Ústeckého kraje a Sdružení příznivců Gymnázia Chomutov, z.s. Dalším partnerem akce je společnost Trifor studio.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401