Křížem krážem poezií

K tradičnímu Týdnu poezie se Chomutovské gymnázium přihlásilo i v tomto roce. Vedle obvyklých aktivit přibyla jedna nová. Studenti předmaturitních ročníků, kteří navštěvují seminář českého jazyka a literatury, připravili ve spolupráci se Střediskem knihovnických a kulturních služeb (SKKS) akci pro žáky 1. a 2. ročníku víceletého studia. Nazvali ji Křížem krážem poezií. A jak to všechno dopadlo? Přečtěte si sami.

V rámci Týdne poezie jsme se ve čtvrtek zúčastnili akce, kterou pro nás připravili studenti třetích a pátého ročníku ve spolupráci s chomutovskou knihovnou. Nejednalo se však a žádnou besedu, jak jsme zprvu předpokládali. Rozděleni v týmech jsme procházeli pěti stanovišti, u nichž jsme plnili rozmanité úkoly. U některých jsme sestavovali útržky básní českých i zahraničních autorů zpět v celek, jinde jsme básně skládali sami. Vylosovali jsme si klíčová slova a zapojili fantazii. Jeden z úkolů se zaměřoval na výjevy z filmu Tima Burtona a k závěru jsme byli odměněni brožemi se stejnými motivy a heslem letošního Týdne poezie, „Nebát se." Z mého pohledu to bylo příjemně strávené dopoledne, díky kterému mohli kráse poezie přijít na chuť i ti, kteří k ní dosud cestu nenašli.

Za 2.F
Aneta Vladana Kricnerová

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401