Otevřená věda

Linda Roncová ze 6.F Gymnázia Chomutov se úspěšně zapojila v rámci projektu otevřená věda do roční stáže na Akademii věd ČR. Jejím cílem byl podíl na výzkumu podpory endotelizace kardiovaskulárních protéz na Fyziologickém ústavu AV ČR v Praze, oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství.

Jak sama uvádí:
Konkrétně jsem se tedy zabývala vylepšením možností pokrytí umělých cévních náhrad (PTFE, PET) endotelem, který má antitrombogenní vlastnosti a to by mohlo vést k využívání umělých cévních protéz pod 6 mm, které se z tohoto důvodu zatím použít nedají. Jednou z možností námi vybranou byl pokus ozářit prasečí perikard, který tímto ozářením (síla 9,5MeV, 3 druhy perikardu - neozářený, slabě ozářený (25kGy) a silně ozářený (50kGy)) získal vlastnosti podporující proliferaci ASC buněk, které poté diferencují na vrstvu hladkého svalstva (vyskytující se v cévách) a tvorbu mezibuněčné hmoty (jako například fibronektin), která poté napomáhá růstu a proliferaci endotelových buněk. Naše pokusy vyšly pozitivně za toto období, nadále se bude touto problematikou zabývat má lektorka.

Současně přikládá odkazy na vlastní práci, certifikát a video o své stáži.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401