Netradiční exkurze 4. F

I když se exkurze opakují, nejsou stejné. A někdy dokonce mohou velmi překvapit. A to se myslím stalo 4. F při exkurzi do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky.

Odjez ráno v 7:15 již tradičně na palubě žlutého autobusu (neberte ty slevy, že) si nikdo z přihlášených nenechal ujít a i notoričtí opozdilci přišli na linkový autobus včas. On prostě nečeká. Cesta do Prahy proběhla poklidně - kávička, svačinka, časopis a dopravní nehoda (bez zranění) na R7, která nás mírně zdržela.

Vystoupili jsme na Hradčanské a o blok dál všichni zjistili proč. Klíčová organizátorka akce, paní profesorka Zahrádková, se rozhovořila o nedávné historii místa. Po pár minutách a zvídavých pohledech dvou párů očí z nedalekého balkonu jsme vyrazili k prvnímu cíli naší cesty. K Poslanecké sněmovně.

Kousek od ní paní profesorka u památníčku Milady Horákové pohovořila o temných dobách naší společnosti. "Je třeba vědět. Je třeba připomínat, aby nedošlo k opakování něčeho podobného."


.

Vešli jsme do budovy, kde jsme v infocentru zhlédli dvacetiminutový film o vzniku dnešního Parlamentu v historických souvislostech od dob Rakousko-Uherska do současnosti. Pak jsme vyrazili na prohlídku prostor Thunovského paláce, kde byl v roce 1861 dnešní jednací sál vybudován. Od letošního března mohou návštěvníci do jednacího sálu i bez přítomnosti poslance, jen s průvodcem. Tak jsme toho náležitě využili. Jen pozor! Nesedat! V jednom hlasovacím zařízení byla zapomenutá kartičku. Pane H.... našel jste ji?


.

.

.

.

.

Asi je dobře, že sednout si návštěva nesmí. Umím si představit i horší židli, ale postavy tak od metru padesáti výš ty nohy prostě nemají kam dát. Poutavé vyprávění průvodkyně záhy skončilo a my se posunuli na balkon pro veřejnost. Asi si pamatujete důvod, proč je tam dnes sklo. Dokonce se nesmí při jednání do prvních dvou řad. Bohužel se z nich dobře skáče dolů, případně něco odhazuje, a tak je počet míst nižší, než v minulosti.


.

Pak jsme si prošli přilehlé prostory, někteří možná zaregistrovali Marka Bendu, který proběhl kolem, nás zaujala terasa, která je otevřená jen v létě. Výhled z ní je úchvatný. Však posuďte sami.


.

Hodinovou přestávku většina z nás strávila na obědě v jednom rychlém občerstvení. Já osobně jsem se procpal davy na Karlově mostě na protější nábřeží, protože pohled na Hrad přes Vltavu se neokouká. Oběd počká.


.

V jednu hodinu odpolede jsme skrz bezpečnostní rámy vstoupili do prostor Senátu, kam za námi přišel senátor, a náš bývalý student, pan Marek Hilšer. Úvodní komentovanou prohlídku historických prostor absolvoval s námi.


.

.

.

.

Pak se sám stal naším průvodcem. Díky němu jsme si mohli v jednací síni Senátu sednout!


.

.

Jeho vyprávění o chodu Senátu bylo tak zajímavé, že čas běžel rychleji, než obvykle. Studenti opravdu ani nedutali, ale prostor pro dotazy zaplnili, to už nemlčeli. Najednou byl čas se rozloučit. Závěrečné foto před budovou neodmítnul a dokonce se nezdráhal postát pro selfie s mnoha studentkami (a studenty). Měl pro ně opravdu pochopení.


.

Já doufám, že si studenti odnesli jak potřebu dozvědět se víc o historii státu, tak poznatky o fungování obou komor Parlamentu. Především však vím, že je zaujalo setkání s českým politikem, který má opravdu blízko k naší škole.

Děkujeme paní profesorce Zahrádkové, že tak skvělou akci zorganizovala.

(PK)

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401