Přivítání ve školním roce 2019/2020

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, dovolte, abych vás přivítal v novém školním roce 2019/2020. Zvláště pak vítám - v pro ně nové škole - studenty prvních ročníků čtyřletého i šestiletého cyklu.

Letos vás kromě výuky ve školních lavicích čekají nejrůznější projekty a akce. Začneme aklimatizačními kurzy a hned v půlce září absolvují účastníci projektu Erasmus+ týden 2. mobility na Slovensku se svými kamarády z Gymnázia Martin. Pěvecký sbor COMODO naši školu, město a vlastně i celou republiku bude reprezentovat ve Španělsku na mezinárodní pěvecké soutěži.


Na aklimatizačním kurzu

Dále vás v průběhu školního roku čeká řada akcí zpestřujících každodenní výuku - zajímavé exkurze, přednášky a semináře v rámci všech předmětů našeho vzdělávacího programu.


Na aklimatizačním kurzu

Všichni se již nyní těšíme na naše maturanty a jejich maturitní plesy v Městském divadle, které jsou každoročně ozdobou chomutovské plesové sezóny. Věřím, že tomu tak bude i letos, a že si poslední radovánky našich maturantů všichni náležitě užijeme.

Ale i ve škole můžete ve svém volném čase zažívat spoustu zajímavých akcí či činností. Můžete využívat sportovní areál školy včetně haly a tělocvičny. Zájemci budou moci navštěvovat přírodovědné kroužky v našich přírodovědných laboratořích. Někteří z vás absolvují tradiční kursy, jako jsou kursy vodácké na Vltavě a Berounce či lyžařský v rakouském Hinterstoderu. Letos plánujeme zájezd do Cernu u Ženevy, přivítáme u nás studenty z německého gymnázia ve Fürthu, naši angličtináři mají pro vás připraveny i další zajímavé projekty a akce, stejně tak jako ostatní vyučující. Vše se v příštích dnech dozvíte z organizačního a časového plánu na tento školní rok, který zveřejníme pro vás i vaše rodiče na webových stránkách školy.

Dění ve škole může každý z vás kromě jiného ovlivňovat prostřednictvím vámi zvolených zástupců do Studentské rady. Budu rád, když budete brát tuto Radu vážně a pomůžete tak zvyšovat kvalitu výuky a školních podmínek pro dobro Gymnázia Chomutov.

Cíl našeho snažení je jediný – vytvořit takové podmínky, abyste se mohli co nejlépe připravovat na závěr studia – zdárné vykonání maturitních zkoušek ve společné i profilové části maturity a zároveň i na úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na vysoké školy.

Pevně věřím, že jsme společnými silami schopni dosáhnout toho, abyste byli co nejlépe připraveni na další studium na vysokých školách a zároveň při tom nevnímali školu jen jako nutné zlo potřebné k dosažení cíle. Doufám, že pro vás škola zůstane alespoň zčásti i zábavou a gymnázium místem, kam se rádi vracíte nejen za poznáním, ale i za kamarády a svými oblíbenými učiteli.

Na závěr vám musím - jako vždy – dát jeden slib. Od nás učitelů očekávejte náročnost, přísnost a spravedlnost – a nebudete zklamáni. Jen tak totiž můžeme z vás, studentů, dostat to nejlepší, co ve vás je. Přeji vám, studentům, klidný, i když náročný, krásný školní rok 2019/2020, prošpikovaný osobními úspěchy nejen ve studentském životě.

Mým kolegyním a kolegům pak přeji co nejvíce žáků zvídavých a pracovitých, takových, kteří chtějí být úspěšnými absolventy našeho gymnázia.

Jaroslav Zahrádka, ředitel

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401