Dusík!

Když je možnost výuku fyziky oživit experimenty uděláme to. A právě proto nás navštívil RNDr. Jiří Králík, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UJEP. A jaké bylo téma? Dusík!

Třída 5. F a 6. F se každá zúčastnila hodinové ukázky experimentů, jejichž hlavním protagonistou byl vedle p. Králíka tekutý dusík. Jasně, že jde o to, že má skoro -200° C, a tak se dějí podivné věci. Studené předměty (tedy ty o pokojové teplotě) vyvolají var (dusíku), studený supravodič (odhadem -180° C) způsobí levitaci těles. Křída namočená v dusíku klouže po lavici. Ale ruka strčená do dusíku v první chvíli nic moc nevnímá. Jen ji tam nenechat moc dlouho, že? Co se stane, když do balónku nalijete trošku té ledové kapaliny? Dusík se vypaří, tím zvětší asi 680x objem a to prostě balónek nevydrží. A my to viděli a slyšeli na vlastní oči. Rána to byla slušná.

A pára z nosu? V ústech chroupeme hooodně studený piškot. A byl opravdu dobrý!

Je až neuvěřitelné kolik experimentů dokázal p. Králík nacpat do jedné hodiny. Díky němu byla fyzika zase trošku zábavnější. Děkujeme.

Podívejte se na video!

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401