Aklimatizační kurz 1. A, 1. B

Aklimatizační kurzy prvních ročníků jsou nedílnou součástí prvních dnů školního roku. Hned v prvním týdnu jej absolvovaly třídy 1. A a 1. B. Cesta vlakem do Žihle byla perfektní. Bez přestupů a se skvělým servisem přepravce.

Ze Žihle jsme se přesunuli pěšky do Chvojkovského mlýna a po obědě si dali další malou procházku. V pozdním odpoledni pohovořili se studenty ředitel školy Jaroslav Zahrádka a výchovný poradce Jan Micka. Páteční dopoledne patřilo pracovnicím pedagogicko-psychologické poradny a po obědě jsme vyrazili zpátky na vlak.

Příští týden budou mít svůj "seznamovák" další dvě třídy - 1. C a 1. F.

Novým studentům začíná další etapa života a těm starším pokračuje. Snad bude ... normálnější :-).

1. A

1. B

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401