Aklimatizační kurz 1. A, 1. B

  • Vytisknout

Aklimatizační kurzy prvních ročníků jsou nedílnou součástí prvních dnů školního roku. Hned v prvním týdnu jej absolvovaly třídy 1. A a 1. B. Cesta vlakem do Žihle byla perfektní. Bez přestupů a se skvělým servisem přepravce.

Ze Žihle jsme se přesunuli pěšky do Chvojkovského mlýna a po obědě si dali další malou procházku. V pozdním odpoledni pohovořili se studenty ředitel školy Jaroslav Zahrádka a výchovný poradce Jan Micka. Páteční dopoledne patřilo pracovnicím pedagogicko-psychologické poradny a po obědě jsme vyrazili zpátky na vlak.

Příští týden budou mít svůj "seznamovák" další dvě třídy - 1. C a 1. F.

Novým studentům začíná další etapa života a těm starším pokračuje. Snad bude ... normálnější :-).

1. A

1. B