Aklimatizační kurz 1. C, 1. F

Další aklimatizační kurz absolvovaly třídy 1. C a 1. F. Co o něm napsala jedna ze studentek?


Adaptační kurz byl určitě zásadním přínosem pro všechny z nás. My, studenti, jsme se sblížili při různorodých aktivitách, nejvíce zřejmě při hraní volejbalu.

S paní profesorkou jsme zas dělali zajímavé seznamovací aktivity, během nichž jsme nejen poznali lépe sebe navzájem, ale i zlepšili svou paměť a pojmenovali polovinu dívek univerzálním výrazem ,Tereza'. Zjistili jsme nakonec, že profesorčin oblíbený knižní žánr jsou detektivky a žádnou skutečnou Terezu ve třídě nemáme. Skvělé byly i paní z pedagogicko-psychologické poradny, pan profesor Micka či pan ředitel, který nám za malý čas předal opravdu hodně inspirativních myšlenek.

Nicol Vorlíčková, 1. C

1. C

1. F

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401