Debatní soutěž Studentská Agora

V pátek 19. 11. se v Ústí nad Labem konalo krajské kolo soutěže v debatování na ekonomická, politická a sociální témata. Naši školu zde reprezentovalo družstvo složené z Michaely Markové, Ljubov Ekh, Elišky Zelenkové, Michala Dorinského, Petra Mulače, Jiřího Vavříka, Michala Vlčka, Jana Rejzka, Romana Fialy a Christiana Malce.

 

Díky karanténě jsme přišli o značné posily např. Dana Richtra, ale roli náhrádníků ochotně přijali Aneta Kricnerová a Jakub Novák. Fotografie z celé akce pořizoval Matěj Jeřábek, který byl též důležitou oporou týmu. I když jsme nezvítězili, mám spoustu pozitivních dojmů. Naši studenti se velmi poctivě připravovali, dokonce i na státní svátek 17. 11. přišli do školy, aby trénovali argumentaci, slovní projev i gestikulaci. Na soutěži byli velmi přirození, využívali znalostí, a to nejen těch na předem připravená témata, uměli argumentovat i na témata předem neznámá. Víc než vítězství oceňují zkušenost, kterou mohou zúročit např. u maturitních či přijímacích zkoušek, při konkurzech do zaměstnání či v běžné diskuzi. Zde jsou některé jejich reakce.

Aneta Vladana Kricnerová
Z role přihlížejícího náhradníka jsem akci vnímala jako obohacující a náš tým jako velmi schopný. Jeho členové mluví autenticky a dokáží obratně argumentovat. Karty trochu zamíchala náhoda, ale myslím, že jsme si vedli dobře.

Roman Fiala
Ač výsledkově neúspěšná, tak pro mne velice obohacující. Jedinečná zkušenost, která rozvinula mé debatní schopnosti.

Petr Mulač
Samotná akce byla velmi zajímavá, soutěž náročná. Bohužel nám Pán Bůh nepřál v tématech, tudíž to skončilo nevýhrou. Každopádně to všem přineslo nové skvělé zážitky a zkušenosti, které určitě využijeme.

Pro mě jsou jedničky.

M. Zahrádková

 

 

 

 

 

Foto: Matěj Jeřábek

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401