Jazykové zkoušky Cambridge English na Gymnáziu v Chomutově

V sobotu 8. 1. 2022 se na našem gymnáziu poprvé konaly jazykové zkoušky Cambridge English, a to jako otevřené zkouškové sezení pro studenty nejen z naší školy, ale také z dalších středních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Prestižních mezinárodních zkoušek z angličtiny se zúčastnilo několik desítek kandidátů s cílem prokázat vysokou úroveň angličtiny u zkoušek B2 First a C1 Advanced. Část kandidátů absolvovala zkoušku na počítačích v naší počítačové učebně. Tento moderní způsob přináší kromě zvýšeného komfortu ve všech částech zkoušky také dřívější výsledky a rychlejší získání vysněného certifikátu.

Zkoušky organizovalo a realizovalo Evropské centrum jazykových zkoušek, s nímž jsme navázali partnerství. V rámci této spolupráce nabídne naše škola možnost složit zkoušku v Chomutově ostatním studentům v dalších termínech již v tomto roce. V brzké době se pak Gymnázium Chomutov stane dokonce oficiálním přípravným centrem Cambridge English. Naši studenti tak budou mít v rámci studia rozšířené možnosti při rozvíjení svých znalostí angličtiny, zároveň je tak podpoříme v jejich úsilí při přípravě k jazykovým zkouškám, které budou moci skládat ve známém prostředí naší školy.

Co jsou zkoušky Cambridge English?

2022 elecJedná se o prestižní mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, vyvíjené jednou z nejstarších a nejznámějších akademických institucí na světě, Cambridge Assessment English. Certifikáty slouží jako doklad o jazykové kvalifikaci, který je uznávaný komerčními, akademickými i státními institucemi na celém světě. U zkoušek prokazují kandidáti vyváženou znalost jazyka ve čtyřech dovednostech

  • porozumění čtenému textu a práci s jazykem,
  • poslech,
  • mluvený projev,
  • písemný projev (psaní souvislého textu v zadaném formátu).

Zkoušky mohou probíhat v papírové nebo počítačové formě. Průběh zkoušek řídí a na dodržování přísných standardů dohlíží speciálně vyškolený zkouškový tým licencovaného zkouškového centra. Hodnocení písemných částí probíhá v Cambridge, mluvený projev je hodnocen speciálně vyškolenými a certifikovanými examinátory.

K čemu slouží jazykový certifikát?

Jazykový certifikát přináší svému držiteli mnohé výhody. Některé vysoké školy za něj přidají bonusové body u přijímacích zkoušek či rovnou kredity namísto povinné zkoušky z angličtiny, je vstupenkou na zahraniční studium či stáž, významnou položkou v životopise uchazeče o kvalifikovanou práci či brigádu v zahraničí, podmínkou pro výkon některých funkcí ve státní správě atd. Na některých středních školách jím lze za určitých podmínek nahradit profilovou maturitní zkoušku z jazyka.

Kdo je Evropské centrum jazykových zkoušek?

Evropské centrum jazykových zkoušek (www.elec.eu) je platinové zkouškové centrum s celorepublikovou působností, dlouholetou tradicí a zkušeností. Patří mezi jedno ze tří největších zkouškových center v ČR. Partnerským školám, angažovaným vyučujícím i jednotlivým kandidátům nabízí široký rozsah kvalifikovaných služeb.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401