Olympiáda v německém jazyce

Dne 2. 2. 2022 se na našem gymnáziu konala ústní část školního kola soutěže v německém jazyce. Po předešlé písemné části měli zúčastnění v tomto symbolickém datu možnost předvést své vyjadřovací schopnosti v mluveném projevu. Výsledné pořadí studentů bylo vyhlášeno další den po obtížném vyhodnocování ze strany zkoušejících, kdy byly mezi výbornými výkony jen malé nuance.

Na 1. místě ve starší kategorii se umístila Ivana Piškulová ze třídy 5.F, 2. místo obsadil Jiří Vavřík též z 5.F a na 3. místě se umístila Petra Hoření ze třídy 3.C. V mladší kategorii se na 1. místě umístila Ella Rollová, 2. místo obsadila Klára Bittnerová a 3. místo získal Jan Kocourek. Studenti, kteří se umístili na prvních dvou místech budou naší školu reprezentovat v okresním kole v březnovém termínu. Všem oceněným i zúčastněným studentům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů nejen v německém jazyce.

 

 

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401