Gymnazisté v pražských divadlech

Každý, kdo měl to štěstí a přihlásil se do Klubu mladého diváka, který organizuje paní profesorka Miriam Civínová, mohl ve středu 4. 12. navštívit pražské divadlo ABC. O zájezdy do pražských divadel je mezi žáky gymnázia obrovský zájem, a také je proč, neboť každá divadelní inscenace nabízí vždy ojedinělý a nezapomenutelný zážitek, který dokážou ocenit i žáci gymnázia.

Exkurze po elektrárnách Moravy

Ve dnech 12.- 14. listopadu se uskutečnila třídenní exkurze po elektrárnách Moravy s ubytováním v Brně tříd 5.F a 3.A s Cívkou, tedy paní profesorkou Civínovou a Čechovou. Vše začalo v úterý kolem šesté hodiny (ano, i tak nám to za to stálo). Odjíždělo se od Gymnázia pohodlným pirátským autobusem. První den jsme absolvovali dlouhou cestu (kterou většina prospala) na Dlouhé stráně - přečerpávací elektrárnu v Hrubém Jeseníku.

Návštěva německých studentů

furth-cv-2013-1-smallNa naši jarní návštěvu sousedního Bavorska navázal týdenní pobyt německých studentů ze školy  Helene-Lange-Gymnasium Fürth v posledním zářijovém týdnu tohoto roku v chomutovských rodinách. Protože jsme se všichni už dobře znali, neprovázela nás nervozita jako v květnu, ale to neznamenalo, že příprava celého pobytu byla jednoduchá – vedle společných akcí organizovaných školou patří totiž do výměnného pobytu také individuální aktivity v rodinách a v menších skupinkách.

Aklimatizační kurzy na gymnáziu

aklimatizacni-kurz-2013-1-smallStejně jako v předešlých letech, tak i letos se na začátku září konaly dva aklimatizační kurzy pro žáky prvních ročníků chomutovského gymnázia. Žáci měli příležitost se navzájem lépe poznat, zvyknout si na sebe a navázat nová přátelství. Kurz tvořily týmové hry a soutěže zaměřené na vzájemné poznávání, spolupráci, toleranci a kamarádství. Třídy se sešly pod vedením třídních učitelů a prožily tři hezké dny na ranči U Matěje v Blatně u Chomutova.

Kanadský den 2013

kanadsky-den-2013-smallPrávě národní hymna Kanady byla signálem k zahájení již druhého kanadského dne na  chomutovském gymnáziu . Akce propukla brzy zrána v pondělí 30.9.2013. Oproti tomu předchozímu měl  ten letošní významnou inovaci-program na zimním stadionu, který celému dni dodával atmosféru pro Kanadu typickou. Ledová plocha  výborně posloužila ke krasobruslařské revue, ve které žáci předvedli  svou píli a um v podobě nacvičených sestav.

Výsledky studentských voleb

studentske-volby-2013-smallMinulý týden proběhly na středních školách v České republice studentské volby. Studenti si mohli vyzkoušet, jak by dopadly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdyby o poslancích rozhodovali jenom oni. Na našem gymnáziu se volby konaly ve čtvrtek 3. října 2013 a možnost volit využilo 23 % studentů. A jak volby u nás na škole dopadly? Na 1. místě se umístila TOP 09 (29 % hlasů), na 2. místě Česká pirátská strana (21 % hlasů), na 3. místě ANO 2011 (11 %). Na celostátní výsledky se můžete podívat zde.

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401