Informace pro studenty a držitele karty ISIC.

Milé studentky a studenti,
již přes 400 z Vás si pořídilo kartu ISIC jako důstojný doklad o Vašem studiu na Gymnáziu v Chomutově, který zároveň plní úlohu Vašich „klíčů“ od školy. Ti z Vás, kterým 31.12. 2017 končí platnost karty nabízí škola prodloužení platnosti o další rok (2018) za 180,- Kč, které je nutné poslat na účet školy číslo 107 - 320 288 0257/0100; VS: 61 34 26 45 do 30.11. 2017. Můžete zaplatit i v hotovosti do výše uvedeného data v kanceláři školy.

Pokud tuto možnost nevyužijete a později byste chtěli platnou kartu mít, museli byste si pořídit novou za 300,- Kč - již bez asistence školy. Propadlá platnost karty však nemá vliv na funkci karty jako „klíčů“ od školy! Pouze bude mít vliv na uplatnění slev, které systém ISIC nabízí. Zvažte proto dobře obě možnosti a rozhodněte se dle svých vlastních preferencí, karta jako klíč Vám bude sloužit tak dlouho, jak dlouho budete studenty chomutovského Gymnázia.

A nakonec informace pro ty, kteří z nějakých důvodů kartu ISIC nemají a ani v budoucnu mít nechtějí: pro zajištění Vašeho bezproblémového vstupu do školy je možné zakoupit si pouze čip s touto specifikací: RFID čip Mifare, provozní frekvence 13,56 MHz. Když budete kupovat, chtějte RFID čip –klíčenka s frekvencí 13,56 MHz. Rozhodující je frekvence! Čip lze koupit například na arduino-shop.cz (ale i jiných e-shopech) cena se pohybuje okolo 23,- Kč za kus. Po zakoupení musíte nechat čip zaregistrovat u Mgr. Jiřištěho do evidenčního systému, jinak Vám nebude fungovat.

Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401