Národohospodářská fakulta VŠE

Tradičně pořádáme vždy na začátku  kalendářního  roku  Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty  Vysoké školy ekonomické v Praze (NF VŠE), který se tentokrát  koná  v sobotu dne 6. ledna 2018 v 10.00 hod., ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.  Pro účely případného umístění do aktualit na Vašich web stránkách naleznete tento dopis také v příloze, ale i plakát. Srdečně jsou zváni také rodiče zájemců.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském stupni studia si mohou studenti vybírat z oborů sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po veřejnou správu a regionální rozvoj, s uplatněním nejen v institucích státní správy, ale i v podnikání. O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v nabídce ekonomického vzdělání svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje na 1.–2. místě v rankingu Hospodářských novin nejlepších ekonomických fakult v ČR. Obory na naší fakultě jdou s dobou a připraví studenty pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v prestižních domácích a zahraničních institucích, ale i ve významných firmách. O tom svědčí i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu.

Na Dni otevřených dveří NF VŠE se studenti dozvědí vše o:

·         Studiu, studijních oborech i dalších možnostech studentů NF VŠE

·         Podmínkách přijetí

·         Přihláškách ke studiu, jak je vyplnit, jak je podat i o dalších důležitých skutečnostech souvisejících  s přijetím na NF VŠE

Program:

Úvodní slovo děkana

Představení jednotlivých oborů  

Vystoupení proděkana pro zahraniční vztahy

Vystoupení studentského zástupce

Jak se na fakultu přihlásit?

O testech OSP společnosti SCIO

Diskuse, odpovědi na dotazy, osobní setkání s pedagogy NF VŠE, pro zájemce prohlídka areálu VŠE

Předpoklad ukončení programu  v 11:30 hod. Více o Dni otevřených dveří NF VŠE se mohou Vaši studenti dozvědět na http://nf.vse.cz/uchazeci/dny-otevrenych-dveri/   

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401