Den lékařským fyzikem 2018

Dne 17. ledna 2018 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze opět pořádáme pro středoškolské studenty akci s názvem Den lékařským fyzikem. Ta má za cíl přiblížit  formou workshopu (obsahující přednášky, praktické úlohy a exkurze) zajímavý studijní obor zaměřený na jadernou fyziku v medicíně. Lednový termín je primárně zaměřen na maturující ročníky, ale v případě volné kapacity se mohou hlásit i  studenti nižších ročníků. V příloze si dovolujeme zaslat informační letáček. Podrobné informace lze nalézt na webu http://dlf.fjfi.cvut.cz/, kde je  uveden i program workshopu a fotky z předchozích termínů.  

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401