Korespondenční seminář MoRoUS

Rádi bychom studenty pozvali k řešení již pátého ročníku korespondenčního semináře FEL ČVUT pro střední školy MoRoUS (https://morous.fel.cvut.cz) -- seminář je zaměřený na robotiku, umělou inteligenci a výzkum mozku, ale pro řešení většiny úloh postačí dobré logické myšlení.

V rámci semináře čeká studenty:

* několik sérií zadání úloh během roku, vždy se 2 úlohami (aktuálně je vyvěšena 1. série s termínem odeslání 9. 12. 2018), úlohy se snažíme sestavit tak, aby byly jednak zábavné, ale také řešitelům ukázaly skutečné problémy, které v robotice a umělé inteligenci řešíme;

* týdenní soustředění (zdarma) pro úspěšné řešitele na konci školního roku, kdy budou moci pracovat s roboty, poslechnout si přednášky od učitelů a studentů z FEL ČVUT, zúčastnit se her a poznat podobně zaměřené studenty;

* věcné ceny pro nejlepší řešitele;

Všechny informace i aktuální zadání najdete na webových stránkách semináře (https://morous.fel.cvut.cz), případně na FB stránkách semináře (https://www.facebook.com/seminarmorous). V loňském roce úlohy využili někteří učitelé matematiky či informatiky také při výuce. ČVUT dále organizuje také seminář pro ZŠ Jáma lvová (https://jamalvova.cz).

V příloze zasíláme aktuální zadání úloh i s letáčkem semináře. Děkujeme za vstřícnost a věříme, že studenty bude řešení semináře bavit.

Za organizátory semináře,
Karla Štěpánová

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401