Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Dovolte mi, abych Vám touto cestou nabídla podrobnější informace o studijních programech, které se vyučují na Fakultě veterinární hygieny a ekologie.

Naše fakulta realizuje bakalářské a navazující magisterské vzdělávání v těchto oborech:

Bezpečnost a kvalita potravin (bakalářské studium) https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/bc-prez-studium/popis-studia.html

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (bakalářské studium)https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/bc-prez-studium/zdravotni-nezavadnost2.html

Veterinární hygiena a ekologie ( magisterské studium - titul MVDr.)https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/mgr-studium/popis-studia.html

Ochrana zvířat a welfare (bakalářské studium)https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/bc-prez-studium/ochrana-popis.html

Informační letáky ke stažení.

Mgr. Jana Doleželová
referent pro propagaci fakulty
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
telefon 541 562 793 ● www.vfu.cz

 

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401