Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Kapacita přípravných kurzů matematika A, B, český jazyk A, B je již naplněna (od data 30.11.2023).
Nově otevřen: Český jazyk C – středa – variabilní symbol 222223