Dny Frankofonie

Dny Frankofonie jsou každoročním připomenutím bohaté kultury frankofonních zemí a spojením lidí mluvících francouzsky po celém světě. Letošní ročník frankofonního týdne v naší škole byl zasvěcen tématu Olympijských her. Projektový týden ve třídách 1.A a 3.A byl věnován francouzskému jazyku a jeho významu v kontextu frankofonního světa.

Studenti se zapojili do různých aktivit, které je přivedly k pochopení minulosti a současnosti olympijských her. Jedním z hlavních bodů bylo probírání historie Olympijských her od antických dob až po současnost. Žáci se dozvěděli o významu Pierra de Coubertina, vizionáře, který přenesl Olympijské hry do Evropy a položil základy pro moderní olympijské sporty.

Dalším zajímavým tématem byla diskuse o současných disciplínách, které jsou součástí Olympijských her. Studenti se zaměřili na sledování a porozumění různým sportovním událostem, které se objevují během her, a diskutovali o jejich významu a popularitě. Dny Frankofonie nám poskytly příležitost nejen k oslavě francouzského jazyka a kultury, ale také k prozkoumání spojení mezi sportem a mezinárodní spoluprací.

Těšíme se na další ročníky, které nás přivedou k objevování nových témat a oslavě naší oblíbené francouzštiny.

Nela Tomeczková, 3.A