Kontakty

Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace Adresa:Gymnázium Chomutov, p.o.Mostecká 3000430 01 Chomutov Tel.: +420 474 624 140E-mail: info@gymcv.czIČ: 613 426 45IZO: 000081825 ID datové …

Archiv projektů

Tato škola je zapojena do realizace projektu PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252 Tato škola je zapojena do realizace projektu …

Veřejné zakázky

Všechny veřejné zakázky školy, s předpokládanou hodnotou vyšší než 250 tis. Kč, jsou zveřejněny na profilu zadavatele:https://www.tenderarena.cz/profily/gymchomos.