Seznam členů školské rady

Zástupci jmenovaní zřizovatelem

  • Mgr. Jiří Beneš – jirka.benes@gmail.com
    předseda školské rady
  • JUDr. Marek Hrabáč – marek.hrabac@tiscali.cz

Zástupci za pedagogický sbor

  • Mgr. Monika Šléglová – sleglova@gymcv.cz
  • Mgr. Daniela Čapounová – capounova@gymcv.cz

Zástupci za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

  • Jindřiška Ostapiv – jindriskaostapiv@seznam.cz
  • Filip Šlampa – filip.slampa@gmail.com