Kontakty

Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace

Adresa:
Gymnázium Chomutov, p.o.
Mostecká 3000
430 01 Chomutov

Tel.: +420 474 624 140
E-mailinfo@gymcv.cz
: 613 426 45
IZO: 000081825

ID datové schránky: 4vetjrt

Pondělí   7 – 15:00 h
Úterý       7 – 15:00 h  
Středa     7 – 15:00 h
Čtvrtek    7 – 15:00 h
Pátek       7 – 14:30 h

Kontakty zaměstnanců

Mgr. Jaroslav Zahrádka
ředitel
reditel@gymcv.cz
+420 474 620 546
Tělesná výchova, Základy společenských věd

Mgr. Petr Moule
zástupce ředitele
moulep@gymcv.cz
+420 474 624 531
Tělesná výchova, Biologie
Konzultační hodiny: St 15:00 – 16:00

PhDr. Eva Fučilová
zástupce ředitele
fucilova@gymcv.cz
+420 474 620 565
Německý jazyk, Český jazyk
Konzultační hodiny: St 15:00 – 16:00

Iveta huňáčková
Sekretářka
hunackova@gymcv.cz
+420 474 624 140
 

Mgr. Lenka Lisá
psycholog
lisa@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 124
Konzultační hodiny: Út 14:00 – 17:00, Čt 14:00 – 17:00

Ing. Oksana Zetková
Ekonomka
zetkova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 105
 

Ing. Patricie Vlková
Účetní a referent majetkové správy
vlkova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 113
 

Jiří Slabyhoud
Správce budovy
skolnik@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 122
 

Mgr. Miroslava Cenková
cenkova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 106
Německý jazyk, Ruský jazyk
Konzultační hodiny: Pá 7:00 – 7:45

Ing. Mirjam Civínová
civinova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 112
Fyzika, Koordinátor enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Konzultační hodiny: Po 7:15 – 8:00

Mgr. Martina Coubalová
coubalova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 110
Německý jazyk, Matematika
Konzultační hodiny: Čt 8:30 – 8:45

Mgr. Daniela Čapounová
capounova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 117
Biologie, Chemie
Konzultační hodiny: Po 16:05 – 16:50

Mgr. Matěj Dvořák
dvorak@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 120
Tělesná výchova
Konzultační hodiny: Út 11:50 – 12:05

Mgr. Jakub Haviar
haviar@gymcv.cz
+420 474 624 140
Český jazyk, Výchova k občanství, Základy společenských věd
Konzultační hodiny:

Mgr. Marie Hánová
hanova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 115
Hudební výchova, Sbormistryně
Konzultační hodiny: Po 12:45 – 13:15, Čt 13:45 – 14:15

Mgr. Iva Hlavová
hlavova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 119
Anglický jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd
Konzultační hodiny: Pá 14:40 – 15:15

Mgr. Michaela Houdková
houdkova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 110
Matematika, Deskriptivní geometrie, Informační a komunikační technologie
Konzultační hodiny: Út 12:45 – 13:30

Mgr. Iva Chabrová
chabrova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 109
Matematika, Chemie
Konzultační hodiny: Út 7:15 – 8:00

Mgr. Martina Chalupová
chalupova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 106
Německý jazyk, Výtvarná výchova
Konzultační hodiny: St 14:30 – 15:15

Mgr. Marcela Jelínková
jelinkova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 111
Výtvarná výchova, Ruský jazyk
Konzultační hodiny: Út 11:50 – 12:35

Mgr. Martin Jiřiště
jiriste@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 113
Fyzika, Informační a komunikační technologie
Konzultační hodiny: St 7:30 – 8:00, Pá 7:30 – 8:00

Mgr. Jitka Jiřišťová
jiristova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 118
Anglický jazyk, Ruský jazyk, Zeměpis
Konzultační hodiny: St 7:30 – 8:00, Pá 7:30 – 8:00

RNDr. Zdeněk Knobloch
knobloch@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 117
Biologie, Chemie
Konzultační hodiny: Po 13:40 – 14:25

RNDr. Miroslava Knoblochová
knoblochova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 110
Matematika, Fyzika
Konzultační hodiny: Po 12:45 – 13:30

Mgr. Radka Kopelentová
kopelentova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 119
Anglický jazyk, Český jazyk
Konzultační hodiny: Po 13:40 – 14:25

Mgr. Petr Koritina
koritina@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 112
Matematika, Fyzika
Konzultační hodiny: Po 13:40 – 14:25

Mgr. Dana Maljuková
maljukova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 119
Anglický jazyk, Ruský jazyk, Zeměpis
Konzultační hodiny: Po 7:30 – 8:00, Pá 7:30 – 8:00

Mgr. Josef Märc
marc@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 123
Český jazyk, Dějepis
Konzultační hodiny:

PaedDr. Jan Micka
micka@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 114
Výchovný poradce, Český jazyk, Dějepis
Konzultační hodiny: St 13:40 – 14:25

Mgr. Ilona Micková
mickova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 108
Český jazyk, Dějepis
Konzultační hodiny: Po 15:20 – 16:05

Mgr. Liliana Mouleová
mouleova2@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 120
Tělesná výchova, Zeměpis
Konzultační hodiny: St 7:15 – 8:00

Mgr. Eva Moulisová
moulisova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 116
Český jazyk, Základy společenských věd
Konzultační hodiny: Po 13:40 – 14:25

PhDr. Jana Neradová
neradova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 118
Anglický jazyk, Ruský jazyk, Dějepis
Konzultační hodiny: Pá 13:40 – 14:25

Mgr. Lucie Opálková
opalkova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 106
Český jazyk, Německý jazyk
Konzultační hodiny: Po 8:55 – 9:40

Mgr. Helena Osvaldová
osvaldova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 117
Biologie, Matematika
Konzultační hodiny: Čt 11:50 – 12:35

Mgr. Miroslav Petrásek
petrasek@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 112
Matematika, Chemie
Konzultační hodiny: Út 8:00 – 8:45

Mgr. Diana Petržílková
petrzilkova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 106
Německý jazyk
Konzultační hodiny: Čt 8:55 – 9:40

Mgr. Jiří Polák
polak@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 120
Tělesná výchova, Základy společenských věd
Konzultační hodiny: Po 7:55 – 8:40

Mgr. Jan Pravda
pravda@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 107
Zeměpis, Matematika
Konzultační hodiny: St 13:40 – 14:25

Mgr. David Rohusch
rohusch@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 119
Anglický jazyk, Zeměpis
Konzultační hodiny: Čt 12:35 – 13:20

Mgr. Anžela Sabadosh
sabadosova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 112
Francouzský jazyk
Konzultační hodiny: Pá 11:50 – 12:35

Mgr. Zdeněk Schück
schuck@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 109
Zeměpis, Matematika
Konzultační hodiny: St 7:30 – 8:00, Pá 7:00 – 8:00

Martin Sokol
m.sokol@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 121
Informační a komunikační technologie
Konzultační hodiny: Út 12:00 – 12:45

Mgr. Monika Šléglová
sleglova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 109
Matematika, Chemie
Konzultační hodiny: Čt 7:30 – 8:00, Pá 7:30 – 8:00

Mgr. Alena Šulková
sulkova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 116
Anglický jazyk, Základy společenských věd
Konzultační hodiny: Pá 8:00 – 8:45

Mgr. David Švorc
svorc@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 115
Hudební výchova, Český jazyk
Konzultační hodiny:

Mgr. Marcela Tichotová
tichotova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 118
Český jazyk, Anglický jazyk
Konzultační hodiny: Pá 13:45 – 14:30

Mgr. Lukáš Tichý
tichy@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 110
Matematika, Fyzika
Konzultační hodiny: Čt 11:50 – 12:35

Mgr. Jana Vaňková
vankova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 107
Zeměpis, Biologie, Ruský jazyk
Konzultační hodiny: Út 7:15 – 8:00

Mgr. Romana Vaverková
vaverkova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 108
Dějepis, Český jazyk
Konzultační hodiny: Po 14:30 – 15:15

Mgr. Marcela Venhauerová
venhauerova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 108
Francouzský jazyk, Český jazyk, Latina
Konzultační hodiny: Čt 14:30 – 15:15

Mgr. Alexandr Vostrý
vostry@gymcv.cz
+420 474 624 140
Ekonomie
Konzultační hodiny:

Mgr. Marcela Zahrádková
zahradkova@gymcv.cz
+420 474 624 140 / 116
Tělesná výchova, Základy společenských věd
Konzultační hodiny: Po 16:05 – 16:50