Veřejné zakázky

Všechny veřejné zakázky školy, s předpokládanou hodnotou vyšší než 250 tis. Kč, jsou zveřejněny na profilu zadavatele:https://www.tenderarena.cz/profily/gymchomos.