1918-1938: První republika, výstava

1918-1938: První republika, výstava

Ve čtvrtek 6. prosince navštívily čtvrté ročníky chomutovského gymnázia za doprovodu paní učitelky Venhauerové a Tichotové pražský Veletržní palác, konkrétně výstavu z období první republiky, která se považuje za zlatou éru našeho státu. Cílem této expozice bylo přiblížit žákům umění z doby první republiky a seznámit je s konkrétními autory. Návštěvníky seznamuje se spoustou jak českých, tak i zahraničních, zejména francouzských děl.

         Výstava se nachází ve třetím patře budovy Veletržního paláce, jež byla vystavena ve slohu funkcionalistickém. Expozice se neomezuje se pouze na tvorbu výtvarnou, ale představuje i několik exponátů sochařských, knižních a z užitého umění, takže každý si jistě najde své. Celou výstavou žáky provedla přívětivá a milá průvodkyně, která doplňovala expozici o spoustu zajímavých informací. Pod jejím vedením jsme prošli celé třetí patro.

Součástí výstavy byly také rekonstrukce slavných výstav v Brně a výstava surrealistů.

Expedice je od 17. října na dobu dvou měsíců obohacena o dokumentární výstavu francouzského umění. Mezi uvedené autory patří Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri Rousseau a další. Československý stát zakoupil sbírku francouzských děl zmíněných autorů během 20. let 20. století. Mezi zástupce české tvorby patří Jindřich Štyrský, Josef Čapek, Maxim Kopf, Wenzel Hablik a jiní.

Mezi díla, která si získala naši pozornost nejvíce, jistě patří díla z oné francouzské sbírky. Claude Monet tu měl vystaveny Dámy v květinách, Vincent van Gogh Zelené obilí a Paul Gauguin Útěk.

Výstava určitě splnila očekávání. Měli jsme možnost se podívat na unikátní formy umění a spoustu krásných obrazů od proslulých umělců.

Marie Kolárovská, 4.C          14.12.2023