Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Maturitní zkouška – školní rok 2023/2024
Profilová část – nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované jazykové zkoušky, tj. jazykovým certifikátem.

Maturanti mohou na základě rozhodnutí ředitele školy v tomto školním roce nahradit výsledek jedné povinné a jedné nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), jak již bylo uvedeno v září.

Připomínáme zde základní ustanovení vyhlášky týkající se této možnosti:

  1. Tato možnost se týká pouze žáků, kteří se přihlásili v profilové části alespoň ke 4 zkouškám.
  2. Jedná-li se o zkoušku z anglického jazyka, musí certifikát dokládat zkoušku minimálně na úrovni B2 podle SERR.
  3. Jedná-li se o zkoušku z druhého cizího jazyka, musí certifikát dokládat zkoušku minimálně na úrovni B1 podle SERR.
  4. Seznam zkoušek naleznete jak na webu MŠMT, tak na našich stránkách.
  5. Tato možnost nahrazuje pouze profilovou zkoušku, tj. písemnou práci a ústní zkoušku, nikoli didaktický test. Týká se jak zkoušek vázaných na DT, tak zkoušek „čistě“ profilových.
  6. Pro jarní zkušební období je třeba podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2024 (pro podzimní období do 30. 6. 2024). Formulář této žádosti lze stáhnout ze školního webu.
  7. K žádosti je nutné přiložit úředně ověřenou kopii certifikátu.