PROJEKT POZNEJ ÚSTECKÝ KRAJ

Dne 9. 5. 2024 se naše třída 2. A zúčastnila v rámci projektu Poznej Ústecký kraj návštěvy Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Ihned po příjezdu jsme navštívili zasedací sál Zastupitelstva ÚK, kde jsme se setkali se třemi členy KÚ. Vyslechli jsme prezentaci Ing. Pavlíny Pánkové z oddělení vnějších vztahů a protokolu o chodu KÚ a jeho organizační struktuře. Mgr. Nikola Jahodová Rennerová, zástupkyně ředitele KÚ nám přiblížila problematiku agendy a úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti. Soustředila se na výkon veřejné správy spadající do samosprávy, jako je předkládání návrhů Poslanecké sněmovně, vydávaní obecně závazných vyhlášek kraje, schvalovaní rozpočtu kraje a dalších činností. Mgr. Vladimír Slavík z oddělení organizace školství a projektů ve vzdělávání nám přiblížil systém financování škol v našem kraji a možnosti stipendií pro vysokoškolské studenty. V následné diskusi naše dotazy směřovaly hlavně do oblasti školství a zdravotnictví.

V druhé části programu nás přijal pan hejtman Ing. Jan Schiller. Zodpovídal spoustu našich dotazů týkající se životního prostředí, programu rekultivace, obnovitelných zdrojů energie spojené s omezením těžby, rozšiřování sítě cyklostezek v našem kraji. Nejvíce dotazů směřovalo na problém s nepřizpůsobivými občany a na vyloučené lokality. Nakonec jsme si mohli vyzkoušet a podívat se na hejtmanský řetěz, symbol státnosti, který je zdobený českými granáty.

Den strávený na KÚ byl pro nás obrovskou zkušeností a umožnil nám nahlédnout do práce komunálních politiků.